2015 Film Festival Films and Animations are now Online!

ffest2015The 2015 Pembrokeshire Schools Film and Animation Festival awards event took place at the Torch Theatre on the 8th July with photographs on the red carpet followed by a screening of schools’  films and animations in the cinema. This year’s entries showcased a wide range of movies ranging from paper-cut stop motion animations of Welsh folk tales to documentaries and time travel movies. Every school entering had the opportunity to see their film shown on the big screen and then vote for their favourite in the Audience Award. Other awards were given by the Festival’s judging panel of film-makers – Greg David (Planet Sunday Animation), Simon Worley (Jones the Video) and Sharron Harries (Curious Ostrich Productions).

The winners were:

Best Film: St.Teilo’s R.C. School, Tenby

Best Animation: Fishguard Holy Name R.C. School

The Independent Young Film-Maker Award: Dylan Allman from Cleddau Reach V.C. School

Audience Award: St.Teilo’s R.C. School, Tenby

The Film Festival organiser, Duncan Whitehurst, commented, “Every year we have seen the standard of films and animations improving helped by the links we have made with film industry professionals. Pembrokeshire schools have been inspired to have a go at film and animation because it enables children to learn technical skills and apply creativity and imagination to subjects across the curriculum. Teachers have discovered that through film-making young people learn through experience and can develop confidence and practical team-working skills. Showcasing schools’ films at the end of the year is a way of celebrating the success of completing a project and gives film-makers the opportunity to see each others’ work and share ideas.”

You can see this year’s films and animations by going to the School Movies section of this site and selecting a school from the drop-down menu. The school movies section also includes every film from every school produced since the event started in 2006.

Cymerodd y Ffilm Ysgolion Sir Benfro a Gŵyl Animeiddio digwyddiad 2015 o wobrau lle yn Theatr y Torch ar 8 mis Gorffennaf gyda lluniau ar y carped coch ac yna dangosiad o’u ffilmiau ac animeiddiadau yn y sinema. Ceisiadau eleni yn arddangos amrywiaeth eang o ffilmiau yn amrywio o dorri-papur stop animeiddiadau mudiant chwedlau gwerin Cymreig i raglenni dogfen a ffilmiau theithio amser. Mae pob ysgol yn mynd i cael y cyfle i weld eu ffilm a ddangosir ar y sgrin fawr ac yna’n pleidleisio dros eu hoff yn y Gwobr y Gynulleidfa. Dyfarniadau eraill Rhoddwyd trwy panel beirniaid yr Wyl o gwneuthurwyr ffilmiau – Greg David (Animeiddio Dydd Sul Planet), Simon Worley (Jones y fideo) a Sharron Harries (Curious Ostrich Productions).

Yr enillwyr oedd:

Ffilm Orau: R.C. Teilo yn Ysgol, Dinbych y Pysgod
Animeiddiad Gorau: Enw Sanctaidd Abergwaun R.C. Ysgol
Mae’r Wobr Ffilm-Maker Young Annibynnol: Dylan Allman o Cleddau Reach VC Ysgol
Gwobr y Gynulleidfa: R.C. Teilo yn Ysgol, Dinbych y Pysgod

Dywedodd y trefnydd Gŵyl Ffilm, Duncan Whitehurst,, “Bob blwyddyn, rydym wedi gweld safon y ffilmiau ac animeiddiadau gloywi cymorth gan y cysylltiadau a wnaed gennym gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant ffilm. Ysgolion Sir Benfro wedi cael eu hysbrydoli i roi cynnig ar ffilm ac animeiddio gan ei fod yn galluogi plant i ddysgu sgiliau technegol a gwneud cais creadigrwydd a dychymyg i bynciau ar draws y cwricwlwm. Mae athrawon wedi darganfod bod pobl ifanc drwy wneud ffilmiau yn dysgu trwy brofiad a gallu datblygu hyder a sgiliau gweithio mewn tîm ymarferol. Arddangos ysgolion ffilmiau ar ddiwedd y flwyddyn yn ffordd o ddathlu llwyddiant gwblhau prosiect ac mae’n rhoi cyfle i weld ei gilydd gwneuthurwyr ffilm ‘gwaith a rhannu syniadau. ”

Gallwch weld ffilmiau ac animeiddiadau eleni drwy fynd i’r adran Movies Ysgol y safle hwn ac yn ddewis ysgol o’r gwymplen. Mae’r rhan ffilmiau ysgol hefyd yn cynnwys pob ffilm o bob ysgol a gynhyrchwyd ers y digwyddiad a ddechreuwyd yn 2006.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s