Tasker Milward School

Our Film from the 2015 Film Festival

Review
An entertaining expedition into the world of slow motion film and short and snappy at less than one minutes long. Once again watch out for overusing the iMovie stock soundtrack – however, having said that, the music suited the action well. You managed to film some very good shots, we particularly liked the shot of the marbles bouncing downstairs – we hope your iPad wasn’t damaged in the making of the scene!

Alldaith difyr i fyd ffilm symudiad araf a byr a bachog yn llai nag un munud o hyd. Unwaith eto, gwyliwch allan am y trac sain gorddefnyddio stoc iMovie – fodd bynnag, wedi dweud hynny, mae’r gerddoriaeth yn gweddu i’r weithred dda. Rydych yn llwyddo i ffilmio rhai ergydion da iawn, rydym yn arbennig o hoff o’r llun o’r marblis bownsio i lawr y grisiau – rydym yn gobeithio nad oedd eich iPad ddifrodi wrth wneud yr olygfa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s